JULEBORD

Bud Sogelag inviterer sogelaga til Julebord på Bryggjen i Bud

Fredag 1. desember 2017 kl. 19.00

JULEBUFFET M. DESSERT OG KAFFI

UNDERHALDNING
-Bjarne Harøy syng og fortel
-Quiz v. Sogelaget

Påmelding på SMS eller telefon til Per Magne Sæterøy
481 32 385  Innan 15. november. Pris kr. 400 pr. person

Velkommen

Reklamer

Kulturminnedagene 2017

kulturminnedager

KULTURMINNEDAGENE I FRÆNA

Bli med å opplev, lær, smak og bli kjent med våre kulturminner i Fræna kommune. Dette er et samarbeid mellom Bud, Fræna og Hustad sogelag og styret i Heimdalstunet.

Lørdag 9. september kl 14.00. Vågsetersmia i Elnesvågen (på vei ned til Fræna
sjukeheim), parkering i sentrum. Se hobbysmed Werner Øye smi i den gamle smia fra 1896. Kaffe. Utstilling av veteranbiler, transporthistorisk på Heimhugtomta fra kl 11.00

Søndag 10. September kl 14.00. Malme gamle skole, Malmefjorden.
Bildevisning og kaffe med noe attåt.

Tirsdag 12. september kl 18.00. Heimdalstunet museum på Tornes.
Åpen dag, omvisning. Salg av kaffe/kaker.

Onsdag 13. september kl 18.00. Elvebakken mølle ved Moa-elva.
Omvisning i mølla, smak på den gode byggmjølsgrauten. Kaffe kokt på stubbe.

Torsdag 14. september kl 18.00. Tusenborg skole, Farstad.
Omvisning og lokal skolehistorie, vi ser på gamle bilder. Kaffe og noe å bite i.

Fredag 15. september kl 18.00. Bud kirke. Åpen kirke.

Sogelagstur til Veidholmen

Busstur til Veidholmen – lørdag 17 juni 2017 – stipulert 35 personer.
1 turbuss inntil 45 seter

Rute: Start kl.07.30 i Bud – Farstad 08.00 – Elnesvågen 08.30 – Eide 09.00 – Seivika – Tustna 09.30 – ferje frå Sandvika – Edøya 11.10 – middag ca 14.00 – retur ca 16.00 – hjemme ca 20.00

Program: Edøy Kyrkje med omvisning 1/2 time – Smøla vindpark 1/2 time. Kaffe med skillingsboller/boller/kringle (vi tar med). Guiding Edøy Kyrkje – guiding Vindparken (Forbehold: Statkraft får noen til å stille på laurdag). Middag – med dessert og lokal guiding Veidholmen. Pris: 930,- ved minimum 20 personer.

Årsmøte i Bud Sogelag

viken4

Tirsdag den 7. mars 2017 kl 19.00 på Bud Handel

Sakliste

1. Godkjenning av sakliste og innkalling
2. Valg av møteleder, sekretære og 2 stk til å underskrive protokollen
3. Årsmelding for 2016 – jfr vedlegg
4. Regnskap for 2016 i revidert stand – jfr vedlegg
5. lnkomne saker • ingen saker innkommet
6. Budsjett for 2017 – jfr vedlegg.
7.Valg

Etter årsmøtet vil Arve Hammerøy fortelle litt om det arbeidet og de oppdagelser han har gjort i forbindelse med 300års jubileet for Bud kirke

Styret

Sogelagsmøte

Bud Handel, tirsdag 7. februar 2017 kl 19.00

1. Aktuelle saker fra styret 2.Kulturelt innslag ved v/Annlaug 3. Registrering av lokale stedsnavn på kart …

Enkel servering: Vel møtt!

Illustrasjonsbilde: Landmålar S. Molvig laga i 1885 eit kart over ”Bod Præstegaards Indmark”.

sogelagskart